chEMICKÉ KOTVENÍ

druhy KOTVENÍ

  • Lehká kotvení
  • Středně těžká kotvení
  • Těžká kotvení

ČINNOST

Chemické kotvení je systém lepidel na bázi pryskyřic a kotevních kovových prvků. Nejčastěji k lepení se používá tam, kde požadovaná vysoká únosnost a téměř vždy je lepící hmota pevnější než základní materiál.

Na trhu je mnoho výrobců v tomto oboru, je však důležité pracovat ve sjednoceném kotevním systému v konkrétních případech. Naše firma Dijas s.r.o. nejčastěji používá systém Hilti.

 

V rámci naší činnosti provádíme chemické kotvení jednak drobnějšího rázu, jako jsou pomocná kotvení, která jsou pouze dočasná, ale i kotvení pro patky sloupů billboardů, nebo osvětlení, stálé zavěšení těžkých břemen, ve stavebnictví kotvení výztuží pro budoucí betonáže, v silniční dopravě kotvení betonových zábran apod.