sANACE VLHKÉHO ZDIVA

druhy SANACE

  • Podřezání zdiva lanovou pilou

ČINNOST

HYDROIZOLACE VLHKÉHO ZDIVA - metoda podřezání zdiva lanovou pilou

Hlavní myšlenkou tohoto způsobu je vytvoření izolační vrstvy mezi základem domu a obvodovým i vnitřním zdivem.

Tato metoda izolování vlhkého zdiva se výborně aplikuje na jakémkoliv druhu zdiva. Výhodou je, že se nemusí rozlišovat jeho skladba ani tloušťka (cihla, kámen, beton, nebo jejich kombinace). Jako řezný nástroj se používá diamantové lano.

Princip metody je takový, že nekonečná diamantového lana spojená s hnacím agregátem postupně prořezává stěnu. Diamantové lano je přesně vedeno pomocnými kladkami dle potřeby. Do postupně vytvořené spáry po řezu se ihned zasouvá speciální 2 mm PE folie s přesahem cca 15 cm na každou stranu zdiva, následně se do spáry zatloukají určené pevnostní klíny a tím se staticky zajistí neporušení zdiva. V konečné fázi se provede injektáž spáry cementovou směsí, která uzavře zbytek spáry. Okolí řezu stačí již jen zednicky upravit klasickou metodou. Činnost je nejlépe provádět v rámci rekonstrukce domu včetně podlah.

Základním předpokladem pro provedení prací je předem zhotovený statický posudek, zhotovený osobou odborně způsobilou(statikem). Statik na základě průzkumu určeného objektu vypracuje celkové vyjádření ke statickým schopnostem objektu.