ZESILOVÁNÍ KONSTRUKCÍ

druhy ZESILOVÁNÍ

 • Systém uhlíkových vláken
 • Vlepení výztuže

ČINNOST

Systém uhlíkových vláken

Je to systém, který využívá vysokých pevnostních efektů uhlíkových vláken. Tato metoda se v zásadě rozděluje na dva způsoby aplikace – uhlíkové lamely a uhlíková tkanina.  Jedná se o dodatečnou metodu, kdy původní navržená konstrukce pozbývá svých požadovaných vlastností.

Uhlíkovo-vláknité CFRP lamely, jsou jednosměrná uhlíková vlákna laminovaná s minimálním obsahem vláken 68%. Spolu s epoxidovým lepidlem jako dostatečný výztužný zesilovací systém pro stavební posílení betonových, zděných a dřevěných konstrukcí.

Použití-výhody

 • Zesílení betonových nosníků, sloupů, plošných konstrukcí, mostovek, zdí, propustí a štol.
 • Zesílení dodatečně vybouraných nebo vyřezaných otvorů.
 • Váhově lehké a jednoduché na aplikaci, minimální aplikační tloušťka.
 • Vysoká pevnost v poměru k váze, různé pevnosti a moduly pružnosti.
 • Bez koroze, skvělá dlouhodobě ověřená životnost a minimální údržba.

Uhlíková tkanina je vláknitý pás určený pro statické a dynamické posílení stavebních prvků v plošné aplikaci, pásy se dají lepit jednak přes sebe v potřebné šíři a zároveň neomezující délce díky pásu. 

Pás je aplikován složkou primeru a laminující/vrstve­nou pryskyřicí a vytváří tak vnější výztužný systém.

Použití-výhody

Jako vnější výztužný systém pro stavební posílení následujících druhů staveb:

 • Sloupy, nosníky
 • Vysoká pevnost v poměru ke hmotnosti
 • Betonové plošné konstrukce
 • Propusti a štoly a komplikované detaily
 • Tunely

Vlepení výztuže

Je to technologie, která zajišťuje opatření, při již projevených poruchách statiky stavebních konstrukcí. Oproti uhlíkovým lamelám, které se aplikují napovrch, navržená výztuž se vlepuje do vyfrézovaných drážek, někdy v kombinaci s vrtanými otvory. Tato technologie umožňuje posílení v tahové únosnosti a prostorové tuhosti celé stavební konstrukce.

Mohou se použít dva systémy, první je Spiral systém, kdy se použije speciální helikální výztuž (kovové šroubovice). Tato výztuž je vyráběná v průměru 6, 8 a 10mm.

 Použití-výhody

 • Využití nejčastěji v cihelném popraskaném zdivu
 • používá se nejčastěji pro „sešívání zdiva“ na povrchu
 • možnost využití na stěnách i stropech
 • bez problémů lze použít i v obloukových klenbách
 • vyrobeno z lehkého, ale pevné materiálu
 • dá lehce nastříhat v místě aplikace pákovými nůžkami

Druhý systém je obdobný s tím rozdílem, že zde se používá běžná ocelářská výztuž (známé roxory), která díky větším průměrům výztuže umožňuje dosažení vyšších pevnostních vlastností.

Použití-výhody

 • používá se pro vyztužení více namáhaných a těžších železobetonových konstrukcí
 • možnost využití na stěnách, stropech i podlahách
 • běžná dostupnost výztuže obchodech s hutním materiálem
 • použití větších průměrů výztuže

 

U obou těchto popsaných systémů se používá k lepení tixotropní cementová směs     ResiBond MC, která se výborně hodí k lepení výztuže přímo nad hlavou, nebo ve stěnách. Tato směs velmi rychle nabývá svých pevnostních vlastností. Pro lepení výztuže v podlahách se používá vysokopevnostní cementová zálivka, určená statikem dle daných vlastností.