Používáme moderní technologie, které pomáhají lépe vyhovět požadavkům zákazníků, zároveň jsou méně náročné na spotřebu elektrické energie a jsou celkově šetrnější k okolnímu prostředí.

ŘEZÁNÍ STĚNOVOU PILOU

Využití pro velké prostupy jako jsou dveře, okna, výřezy schodišť a otvorů pro rozměrné technologie např. vzduchotechniku, dále odstraňování celých stěn nebo kompletních konstrukcí, kde jsou nežádoucí otřesy, které jinak vznikají při klasickém bourání. Řezání stěnovou pilou se provádí jak při výstavbě nových objektů, tak i v při rekonstrukcích komerčních prostorů, nebo v domácnostech. Typický příklad těchto prací v bytech a podobných prostorách je výřez pro dveře v panelových bytech, kde se často provádí jejich rekonstrukce a změny.


ŘEZÁNÍ LANOVOU PILOU

Tato technologie je zcela odlišná od předchozích způsobů řezání, zde je použito diamantové lano, které po spojení do nekonečné smyčky proniká řezaným materiálem a provádí tak hloubkově i délkově neomezený požadovaný řez.


JÁDROVÉ VRTÁNÍ

Klasické použití je vrtání kruhových otvorů kolmo, nebo pod úhlem v železobetonových, cihelných i smíšených stěnách s daným průměrem od 8–600 mm, které slouží pro jednotlivé prostupy stěn dle určených technologií jako je vodoinstalace, elektro, VZT malých rozměrů apod, nebo i sdružených otvorů pro více technologií najednou.


DODATEČNÉ ZESÍLENÍ KONSTRUKCÍ

Je to technologie, která zajišťuje opatření, při již projevených poruchách statiky stavebních konstrukcí. Oproti uhlíkovým lamelám, které se aplikují napovrch, navržená výztuž se vlepuje do vyfrézovaných drážek, někdy v kombinaci s vrtanými otvory. Tato technologie umožňuje posílení v tahové únosnosti a prostorové tuhosti celé stavební konstrukce.


Výřez dveřního otvoru v panelu

V této nabídce provádíme převážně dodatečné výřezy dveřních otvorů při různých úpravách na rekonstrukcích v bytech, hlavně v panelových domech. Řezání se provádí pomocí tzv.diamantové kotoučové pily. Je to metoda, která vylučuje nežádoucí jevy při klasickém bourání zdiva, při kterém vznikají otřesy, šíří se prach a rezonují zvukové vibrace po celé konstrukci.


CHEMICKÉ KOTVENÍ

Chemické kotvení je systém lepidel na bázi pryskyřic a kotevních kovových prvků. Nejčastěji k lepení se používá tam, kde požadovaná vysoká únosnost a téměř vždy je lepící hmota pevnější než základní materiál.


HYDROIZOLACE VLHKÉHO ZDIVA

Hlavní myšlenkou tohoto způsobu je vytvoření izolační vrstvy mezi základem domu a obvodovým i vnitřním zdivem.

Tato metoda se výborně aplikuje na jakémkoliv druhu zdiva. Výhodou je, že se nemusí rozlišovat pro způsob řezání jeho skladba ani tloušťka (cihla, kámen, beton, nebo jejich kombinace). Jako řezný nástroj se totiž používá diamantové lano.