Pomocí Systému uhlíkových vláken

Je to systém, který využívá vysokých pevnostních efektů uhlíkových vláken. Tato metoda se v zásadě rozděluje na dva způsoby aplikace – uhlíkové lamely a uhlíková tkanina. Jedná se o dodatečnou metodu, kdy původní navržená konstrukce pozbývá svých požadovaných vlastností.

Uhlíkovo-vláknité CFRP lamely, jsou jednosměrná uhlíková vlákna laminovaná s minimálním obsahem vláken 68%. Spolu s epoxidovým lepidlem jako dostatečný výztužný zesilovací systém pro stavební posílení betonových, zděných a dřevěných konstrukcí.

Použití-výhody

 • Zesílení betonových nosníků, sloupů, plošných konstrukcí, mostovek, zdí, propustí a štol.
 • Zesílení dodatečně vybouraných nebo vyřezaných otvorů.
 • Váhově lehké a jednoduché na aplikaci, minimální aplikační tloušťka.
 • Vysoká pevnost v poměru k váze, různé pevnosti a moduly pružnosti.
 • Bez koroze, skvělá dlouhodobě ověřená životnost a minimální údržba.

Uhlíková tkanina je vláknitý pás určený pro statické a dynamické posílení stavebních prvků v plošné aplikaci, pásy se dají lepit jednak přes sebe v potřebné šíři a zároveň neomezující délce díky pásu.

Pás je aplikován složkou primeru a laminující/vrstve­nou pryskyřicí a vytváří tak vnější výztužný systém.

Použití-výhody

 • jako vnější výztužný systém pro stavební posílení následujících druhů staveb:
 • sloupy, nosníky
 • vysoká pevnost v poměru ke hmotnosti
 • betonové plošné konstrukce
 • propusti a štoly a komplikované detaily
 • tunely

Pomocí vlepování ocelové výztuže

Je to technologie, která umožňuje dodatečné vyztužování stavebních konstrukcí, jejich posílení v tahové únosnosti a opětného efektu prostorové tuhosti celé stavební konstrukce.

Oproti uhlíkovým lamelám, které se aplikují napovrch, se navržená výztuž vlepuje do vyfrézovaných drážek, někdy i v kombinaci s vrtanými otvory.

Použití-výhody

 • sešívání trhlin
 • vytvoření nosníků ve zdivu
 • zesílení nových otvorů ve zdivu
 • náhrada nedostatečné nebo již zkorodované výztuže
 • vysoká účinnost
 • roznáší nová napětí v konstrukci
 • rychlý nárůst pevností
 • pomocí tixotropní malty dobře se aplikuje při práci nad hlavou


  KONTAKTUJTE NÁS

  Potřebujete poradit s projektem? Napište nám! Budeme se těšit.