Pomocí Systému uhlíkových vláken

Je to systém, který využívá vysokých pevnostních efektů uhlíkových vláken. Tato metoda se v zásadě rozděluje na dva způsoby aplikace – uhlíkové lamely a uhlíková tkanina. Jedná se o dodatečnou metodu, kdy původní navržená konstrukce pozbývá svých požadovaných vlastností.

Uhlíkovo-vláknité CFRP lamely, jsou jednosměrná uhlíková vlákna laminovaná s minimálním obsahem vláken 68%. Spolu s epoxidovým lepidlem jako dostatečný výztužný zesilovací systém pro stavební posílení betonových, zděných a dřevěných konstrukcí.

Použití-výhody

  • Zesílení betonových nosníků, sloupů, plošných konstrukcí, mostovek, zdí, propustí a štol.
  • Zesílení dodatečně vybouraných nebo vyřezaných otvorů.
  • Váhově lehké a jednoduché na aplikaci, minimální aplikační tloušťka.
  • Vysoká pevnost v poměru k váze, různé pevnosti a moduly pružnosti.
  • Bez koroze, skvělá dlouhodobě ověřená životnost a minimální údržba.

Uhlíková tkanina je vláknitý pás určený pro statické a dynamické posílení stavebních prvků v plošné aplikaci, pásy se dají lepit jednak přes sebe v potřebné šíři a zároveň neomezující délce díky pásu.

Pás je aplikován složkou primeru a laminující/vrstve­nou pryskyřicí a vytváří tak vnější výztužný systém.

Použití-výhody

  • jako vnější výztužný systém pro stavební posílení následujících druhů staveb:
  • sloupy, nosníky
  • vysoká pevnost v poměru ke hmotnosti
  • betonové plošné konstrukce
  • propusti a štoly a komplikované detaily
  • tunely

Pomocí vlepování ocelové výztuže

Je to technologie, která umožňuje dodatečné vyztužování stavebních konstrukcí, jejich posílení v tahové únosnosti a opětného efektu prostorové tuhosti celé stavební konstrukce.

Oproti uhlíkovým lamelám, které se aplikují napovrch, se navržená výztuž vlepuje do vyfrézovaných drážek, někdy i v kombinaci s vrtanými otvory.

Použití-výhody

  • sešívání trhlin
  • vytvoření nosníků ve zdivu
  • zesílení nových otvorů ve zdivu
  • náhrada nedostatečné nebo již zkorodované výztuže
  • vysoká účinnost
  • roznáší nová napětí v konstrukci
  • rychlý nárůst pevností
  • pomocí tixotropní malty dobře se aplikuje při práci nad hlavou


    KONTAKTUJTE NÁS

    Potřebujete poradit s projektem? Napište nám! Budeme se těšit.