Hlavní myšlenkou tohoto způsobu je vytvoření izolační vrstvy mezi základem domu a obvodovým i vnitřním zdivem.

Tato metoda se výborně aplikuje na jakémkoliv druhu zdiva. Výhodou je, že se nemusí rozlišovat pro způsob řezání jeho skladba ani tloušťka (cihla, kámen, beton, nebo jejich kombinace). Jako řezný nástroj se totiž používá diamantové lano, které je schopno proniknout všemi stavebními materiály.

Princip metody je takový, že nekonečná smyčka diamantového lana poháněná agregátem postupně prořezává stěnu. Diamantové lano je přesně vedeno pomocnými kladkami dle potřeby. Do postupně vytvořené spáry po řezu se ihned zasouvá speciální 2 mm PE folie s přesahem cca 15 cm na každou stranu zdiva, následně se do spáry zatloukají určené pevnostní klíny a tím se staticky zajistí neporušení zdiva. V konečné fázi se provede oboustranné zahození maltou spáry, aby se její okraje uzavřely. Poté se provede čerpadlem injektáž v řezu zdiva cementovou směsí. Tím se vyplní zbylý prázdný prostor v ploše řezané spáry. Činnost je nejlépe provádět v rámci rekonstrukce domu včetně podlah.

Hydroizolace vlhkého zdiva – metoda podřezání zdiva lanovou pilou

Specifikace metody

Tato metoda izolování vlhkého zdiva se výborně aplikuje na jakémkoliv druhu zdiva, výhodou je, že se nemusí rozlišovat jeho skladba (cihla, kámen, beton, nebo jejich kombinace) pro správnou volbu řezného nástroje. Jako řezný nástroj se používá diamantové lano. Princip metody je takový, že nekonečná smyčka vodou chlazeného diamantového lana spojená s hnacím agregátem, probíhá skrz stěnu na obou dvou stranách a je pomocí kladek je vedena přesně dle potřeby řezu. Do spáry po řezu se ihned zasouvá speciální 2 mm PE folie s přesahem cca 15 cm na každou stranu zdiva, následně se do spáry zatloukají určené pevnostní klíny a tím se staticky zajistí neporušení zdiva. V konečné fázi se provede injektáž spáry cementovou směsí, která uzavře zbytek spáry. Okolí řezu stačí již jen zednicky upravit klasickou metodou. Činnost je nejlépe provádět v rámci rekonstrukce domu včetně podlah.

Základním předpokladem pro provedení prací je předem zhotovený statický posudek(výpočet), zhotovený osobou odborně způsobilou(statikem). Statik na základě průzkumu určeného objektu vypracuje celkové vyjádření k jeho statickým schopnostem v rámci této metody hydroizolace.

Potřebné zdroje pro provoz lanové pily:

  • připojení na el. proud 400V, 32A pětikolík (jištění 25A)
  • připojení na tlakovouvodu (vodovodní řád nebo čistá studna s přípojkou na hadici)
  • vzdálenost přípojek maximálně 50 metrů od místa prací

Cenovou nabídku rádi vypracujeme po shlédnutí objektu naším technikem na místě požadovaných prací.

Řezání cihelného, nebo jiného pravidelného zdiva

Tento druh zdiva nabízí zpravidla oproti kamennému nebo smíšenému zdivu již rovnou průběžnou spáru mezi jednotlivými pravidelnými stavebními prvky. Zdivo je však zejména u starších objektů vystavěno na kamenných základech, kde se mohou prolínat vrcholky kamenů do základní maltové spáry, na kterou je vystavěno obvodové zdivo. V tomto případě je také zaručený způsob oddělení základů domu od samotných stěn využitím diamantového lana, oproti metodě narážení nerezových plechů.

Řezání kamenného a smíšeného zdiva

V tomto druhu zdiva je řezání lanem nejvíce efektivní. Zdivo, které je převážně tvořeno velkými kameny i jiným stavebním materiálem bez pravidelných tvarů, neumožňuje vytvářet potřebnou spáru klasickými diamantovými nástroji, které potřebují rovné vedení řezu, bez možnosti potřebného úhybu řezného nástroje. V tomto případě si nekonečná lanová smyčka si hledá cestu nejmenšího odporu, to znamená, že lano je schopno provést řez v nepravidelných liniích mezi kameny, ale zároveň dokáže proniknout kamenem či jiným materiálem v místech, kde se již nemůže přizpůsobit. Vzniká tak nepravidelná, ale tvarově dostatečná linie spáry, do které se vsune potřebná izolační folie.

Ukázky z praxe


    KONTAKTUJTE NÁS

    Potřebujete poradit s projektem? Napište nám! Budeme se těšit.