V této nabídce provádíme převážně dodatečné výřezy dveřních otvorů při různých úpravách na rekonstrukcích v bytech, hlavně v panelových domech.

Řezání se provádí pomocí tzv.diamantové kotoučové pily. Je to metoda, která vylučuje nežádoucí jevy při klasickém bourání zdiva, při kterém vznikají otřesy, šíří se prach a rezonují zvukové vibrace po celé konstrukci.

Přibližný návod, jak začít!

Fáze I.- začíná vyřízením stavebního povolení, které získáte na stavebním úřadě. Pro získání stavebního povolení potřebujete souhlas majitele domu (nejčastěji bytové družstvo, nebo společenství vlastníků) a projekt. V projektu je vždy posouzeno, zda je řezaná stěna nosná, nebo pouze nenosná příčka. Pokud je stěna nosná, v projektu je vždy počítáno s dodatečným vyztužením budoucího dveřního výřezu. Buď je zvolená ocelová konstrukce, nebo jsou navrženy vyztužovací uhlíkové lamely, případně v kombinaci s uhlíkovou tkaninou.

Fáze II. – oslovení odborné firmy, která požadované práce provádí. Technik firmy provede fyzickou prohlídku na místě a na základě vyhodnocení bude vypracována cenová nabídka a dohodnut případný postup prací. Termín prací je nejvhodnější stanovit na období, kdy je demontována původní podlahová krytina v místě prací (dlažba, parkety, plovoucí podlaha). Takto se také nejlépe určuje způsob zabezpečení proti zatečení vody ve spáře mezi podlahou a stěnou. Voda se používá při řezání a vrtání jako medium na chlazení diamantového kotouče a vrtací korunky. Voda se v průběhu prací vždy zachytává průmyslovým vysavačem. Jako profesionální firma přistupujeme i k této tématice zodpovědně a snažíme se možná rizika úspěšně eliminovat v co největší míře. Dále se v této fázi řeší i možnost připojení na elektrický proud (400V, s jištěním 16-25A) a vodovod. Ve většině případů je možnost připojení bez problémů. Případné zhotovení odpovídajícího výstupu el.proudu a montáž příslušné zásuvky musí provést odborně způsobilá osoba, tedy elektrikář. Tuto službu neposkytujeme.

Fáze III. – po odsouhlasení spolupráce již začínají konkrétní práce na výřezu dveřního otvoru (stavebního otvoru). Pokud je v projektu navržená zesilující konstrukce budoucího výřezu, je možné zvolit dvě varianty postupu vyztužení. V první variantě se vyztužení provede před započetím prací, ve druhé variantě se nejprve podepře strop výsuvnými statickými podpěrami a vyztužení výřezu se provede až po jeho zhotovení. Před započetím řezacích a vrtacích prací na výřezu se provedou již zmíněné opatření proti vodě a můžeme začít s pracemi. Po rozkreslení řezů a vrtů v daném rozměru otvoru dle projektu se nejprve provedou pomocné vrty v určených místech. Po odvrtání se začnou provádět samotné řezy diamantovým kotoučem. Řezy se provádí tak, aby vždy vznikaly bloky odřezaného betonu o přibližné hmotnosti 80-90kg. S touto hmotností bloků je již možno manipulovat v rámci jejich likvidace. Jednotlivý odřezaný blok se vysune z výřezu a nechá „spadnout“ na připravené záchytné podloží, v tomto případě na pneumatiky. Blok dopadne měkce a nezpůsobí žádné poškození podlahy nebo tvrdé otřesy. Způsob likvidace bloků se volí ve většině případů odvozem ve stavebním kontejneru.

V rámci těchto prací nabízíme:

  • Fyzickou prohlídku místa prací
  • Dodání a montáž vyztužovacích prvků dveřního výřezu dle projektu
  • Opatření proti průsaku vodu do spáry u podlahy
  • Provedení dveřního výřezu dle projektu
  • Celkovou likvidaci vyřezaných betonových bloků

Pomocné vrty slouží plnému proříznutí kotoučem zdiva i z druhé strany bez nepovoleného protažení řezu zdiva v rozích, nebo kolmém styku řezů podél i napříč požadovaného výřezu stavebního otvoru. Kotouč se při řezání zapouští do zdiva pouze z jedné strany, proto jeho kulatý tvar nedokáže provést požadovaný efekt v požadovaném tvaru řezu a zároveň zachovaných statických požadavků.

Statický výpočet zpravidla nedovoluje provádět protažené řezy mimo vytyčené rozměry stavebního otvoru. Důvodem je případné porušení ocelové výztuže mimo rámec statického výpočtu a mohla by tím být ohrožena požadovaná přípustná mez nosnosti řezané stěny.


    KONTAKTUJTE NÁS

    Potřebujete poradit s projektem? Napište nám! Budeme se těšit.